Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

SAM Paintings  kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u producten wenst te bestellen van SAM Paintings, deel neemt aan een cursus tekenen of schilderen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SAM Paitings verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM SAM PAINTINGS UW GEGEVENS NODIG HEEFT

SAM Paintings verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt/wilt worden.

Daarnaast zal SAM Paintings uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de levering van een schilderij of het volgen van een cursus/workshop.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD

SAM Paintings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, tenzij u bijvoorbeeld gedurende langere tijd een cursus blijft volgen. Deze gegevens worden altijd versleuteld bewaard.

DELEN MET ANDEREN

SAM Paintings verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld om uw bestelling af te leveren) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.